Datele provizorii ale Recensământului General Agricol

Potrivit datelor provizorii ale Recensământului General Agricol (RGA) din 2010, făcute publice de Institutul Naţional de Statistică (INS) , arată că agricultura a înregistrat, în opt ani, scăderi la mai toate capitolele. Astfel, numărul exploataţiilor agricole din România în 2010 s-a redus, comparativ cu 2002, cu 14%, iar suprafaţa utilizată de acestea s-a diminuat cu 4,5 la sută. Reducerea numărului exploataţiilor agricole s-a datorat, în principal, comasării unor exploataţii agricole fără personalitate juridică, arată Institutul Naţional de Statistică.De asemenea, suprafaţa de teren arabil este mai mică în 2010, decât în 2002, cu 5,34 la sută.
În cei opt ani, păşunile şi fâneţele au scăzut cu 3,2%, iar numărul hectarelor cu culturi permanente s-a redus cu 7,8 la sută. A crescut, în schimb, cu 7,7%, suprafaţa grădinilor familiale.
În România există peste 3,8 milioane de exploataţii agricole, dar peste 99% dintre acestea sunt fără personalitate juridică şi doar 31.000 sunt constituite în societăţi comerciale, potrivit datelor provizorii ale Recensământului General Agricol (RGA) 2010.?
În România există o suprafaţă agricolă de 2.238.000 hectare lăsată neutilizată, potrivit datelor provizorii ale Recensământului General Agricol 2010.

Situaţia comparativă a suprafeţei agricole utilizate, pe principalele categorii de folosinţă, în anii 2002 şi 2010

Indicatori 2002 / 2010
Numărul exploataţiilor / agricole (mii)
4.485 3.856
Suprafaţa agricolă utilizată (mii ha)
13.931 13.296
- teren arabil (mii ha)
8.774 8.305
- paşuni şi fâneţe (mii ha)
4.644 4.494
- culturi permanente (mii ha)
344 317
- grădini familiale (mii ha)
169 182
Din suprafaţa agricolă utilizată, 8,305 milioane hectare reprezenta teren arabil, în scădere cu 5,34% faţă de 2002, circa 4,5 milioane hectare păşuni şi fâneţe, cu 3,2% mai puţine, 317.000 hectare de culturi permanente, în scădere cu 7,8%, şi 182.000 hectare de grădini familiale, în creştere cu 7,7%.
Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie, în anul 2010, pe o exploataţie agricolă a fost de 3,45 hectare, comparativ cu 3,11 hectare în 2002.
Pe principalele categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate, au revenit în medie pe o exploataţie agricolă 2,15 hectare de teren arabil, faţă de 1,96 hectare în anul 2002, şi 1,17 hectare de păşuni şi fâneţe, comparativ cu 1,04 hectare în 2002.
În ultimii opt ani, numărul de bovine înregistrat la nivel naţional a scăzut cu 886.000 de capete,astfel, la recensământul din anul 2002 erau înregistrate 2.871.000 bovine, iar acum, potrivit RGA, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr de 1.985.000 capete bovine, din care 1.815.000 capete (91,44%) revin exploataţiilor agricole fără personalitate juridică şi 170.000 capete (8,56%) exploataţiilor agricole cu personalitate juridică.

Situaţia comparativă a efectivelor de animale pe principalele specii, la 1 decembrie, în anii 2002 si 2010

Indicatori 2002 / 2010
Bovine (mii capete)
2.871 1.985
Ovine (mii capete)
7.238 8.386
Caprine (mii capete)
744 1.237
Porcine (mii capete)
8.260 5.387
Pasari (mii capete)
82.407 78.867
Efectivele de animale
Efectivele de bovine şi porcine au scăzut cu 30,9%, respectiv 34,8%, comparativ cu cele înregistrate la Recensământul General Agricol 2002, iar cele de ovine şi caprine au crescut cu 15,9%, respectiv 66,3 la sută. În acelaşi timp, efectivul de păsari a scăzut cu 4,3 la sută
Comparativ cu Recensământul General Agricol 2002, efectivele de bovine s-au redus la 1,985 milioane capete iar cele de porcine la 5,387 milioane capete, în timp ce efectivele de ovine au crescut la 8,386 milioane capete iar cele de caprine la 1,237 milioane capete.
Efectivele de păsări au scăzut la 78,867 milioane capete iar familiile de albine au crescut la 1,283 milioane.
Producţia de carne
Producţia de carne de ovine şi caprine a crescut cu 228,5% în anul 2010 comparativ cu anul precedent. De asemenea, producţia de carne de bovine a crescut cu 13,7%, iar cea de porcine s-a majorat şi ea cu 5,4%, în acelaşi interval.
În anul 2010, sacrificările de bovine în unităţi industriale specializate, după numărul de capete, au crescut faţă de anul precedent cu 10,5%, iar sacrificările de porcine au crescut cu 0,5%. Numărul de ovine şi caprine sacrificate în unităţile industriale specializate a crescut faţă de anul precedent cu 213,4%.
Potrivit INS, anul trecut au fost sacrificate 129.699 capete bovine, 2,9 milioane capete porcine, 376.877 capete ovine şi caprine şi peste 175 milioane capete păsări.
Cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare
Cantitatea de lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare de la exploataţii agricole şi centre de colectare a scăzut cu 86.061 tone, respectiv 8,9% în anul 2010 comparativ cu anul precedent.
Cea mai mare scădere a producţiei, de 10,3% (422 tone) s-a înregistrat la lapte praf.
Producţia de brânzeturi a scăzut, de asemenea, în anul 2010 faţă de anul 2009, cu 5.520 tone (-7,9%). Evoluţia cantităţii de brânză obţinută exclusiv din lapte de vacă (94,4% din producţia totală de brânzeturi) s-a menţinut în aceeaşi tendinţă descendentă.
Producţia de brânzeturi topite a scăzut cu 874 tone (-7,3%), producţia de unt a scăzut cu 737 tone (-7,0%), iar producţia de smântână de consum a scăzut cu 646 tone (-1,4%) în anul 2010 faţă de anul precedent.
Producţia de lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut şi altele) a avut, în anul 2010 comparativ cu anul 2009, cea mai mare creştere, cu 1.948 tone (+1,3%) şi a fost urmată de producţia de lapte de consum cu 1.258 tone (+0,6%).

Situatia comparativa a productiei de lapte si branzeturi in anii 2009 si 2010

Indicatori 2009 / 2010
Lapte de vacă (tone)
1.011.466 925.405
Brânzeturi
69.482 63.962
Branză topită
12.010 11.136
Unt
10.491 9.754
Smântână
47.447 46.801
Greutatea animalelor şi păsărilor destinate sacrificării pentru consum
Greutatea animalelor şi păsărilor destinate sacrificării pentru consum a scăzut cu 9,6%, respectiv 138.000 tone în anul 2010 comparativ cu anul precedent.
Scăderile au provenit de la bovine, cu -22,3%, de la păsări cu -8,8%, de la porcine cu -5,5% şi de la ovine şi caprine cu -3,8%.
În acelaşi timp, producţia totală de lapte a fost cu 12,9% mai mică, cea de lână a scăzut cu 8,5% iar producţia totală de ouă s-a redus cu 0,2%.
Potrivit INS, în anul 2010, comparativ cu anul 2009, structura pe sortimente a producţiei de carne a înregistrat următoarele fenomene: a crescut ponderea producţiei de carne de porcine (+1,9 puncte procentuale), de ovine şi caprine (+0,4 puncte procentuale), de pasăre (+0.3 puncte procentuale) şi a scăzut ponderea producţiei de carne de bovine (-2,6 puncte procentuale).
Anul trecut, volumul de munca în exploataţiile agricole, a înregistrat o scădere, faţă de 2002, de 21,7 la sută. Tot INS-ul anunţă că şi producţia de lapte şi brânzeturi a scăzut anul trecut, comparativ de aceasta dată cu 2009, cu 8,9%, respectiv 7,9 la sută. La celalalt pol se situează producţia de carne. Aceasta a crescut în 2010, faţă de 2009, cu 5,4% la carnea de porc, 13,7% la cea de vită şi 20,5% la cea de ovine şi caprine.