Regiunea de Vest / Situaţia proiectelor finanţate prin POS Mediu

Situaţia proiectelor finanţate prin POS Mediu la nivelul Regiunii Vest

Axa 1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

*1 proiect în evaluare, 1 proiect în pregătire, 3 proiecte în implementare
*Valoare totală fără TVA proiecte (în pregătire, evaluare şi implementare): 512,453 milioane Euro
*Valoare totală fără TVA proiecte în implementare: 298,463 milioane Euro

Proiecte în evaluare
1.„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”
Valoare totală fără TVA: 106,21 milioane Euro
Beneficiar: operatorul regional S.C. Apaprod S.A. Deva
Proiecte în pregătire
1.„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin”
Valoare totală fără TVA: 107,78 milioane Euro
Beneficiar:operatorul regional S.C.Aquacaraş S.A.

Proiecte în implementare
1.„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
Valoare totală fără TVA: 139,592 milioane Euro
Beneficiar: operatorul regional S.C. Compania de Apă S.A. Arad
2. „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”
Valoare totală fără TVA: 118,871 milioane Euro
Beneficiar: operatorul regional S.C. Aquatim S.A. Timişoara
3. „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Valea Jiului”
Valoare totală fără TVA: 40 milioane Euro
Beneficiar: operator regional S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.

Axa 2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

*2 proiecte în evaluare, 1 proiect în pregătire, 1 proiect în implementare
*Valoare totală cu TVA proiecte (în pregătire, evaluare, implementare):186,325 milioane Euro
*Valoare totală fără TVA proiect în implementare: 29,635 milioane Euro

Proiecte în evaluare
1.„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”
Valoare totală cu TVA: 50,479 Euro
Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş
2.„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”
Valoare totală cu TVA: 51,151 milioane Euro
Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş

Proiecte în pregătire
1. „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”
Valoare totală cu TVA: 55,06 milioane Euro
Beneficiar: Consiliul Judeţean Hunedoara

Proiecte în implementare
1.„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad
Valoare totală fără TVA: 29,635 milioane Euro
Beneficiar: Consiliul Judeţean Arad

Axa 3.Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

1 proiect în implementare
Valoare totală fără TVA proiect în implementare: 58,346 milioane Euro

Proiect în implementare
1.„Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”
Valoare totală fără TVA: 58,346 milioane Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Timişoara

Axa 4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

Proiecte în evaluare
7 proiecte în evaluare în valoare totală de 6.250.007 Euro
1.„Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSCI Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia
Valoare totală: 472.576 Euro
Solicitant: USAMVB Timişoara
2. „Elaborarea Planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa”
Valoare totală: 727.428 Euro
Solicitant: USAMVB Timişoara
3.„Managementul conservării biodiversităţii în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei ca sit Natura 2000”
Valoare totală: 3.226.280 Euro
Solicitant: RNP Romsilva-Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei
4.„Elaborarea Planului de management al rezervaţiei naturale Groposu”
Valoare totală: 569.330 Euro
Solicitant: Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa
5.„Elaborarea Planului de management al ariei protejate Cheile Rudăriei”
Valoare totală: 569.330 Euro
Solicitant: Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa
6.„Elaborarea planului de management pentru ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile protejate conexe”
Valoare totală: 374.739 Euro
Solicitant: Asociaţia pentru promovarea valorilor naturale şi culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior
7.„Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor ROSCI0250 în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000”
Valoare totală: 310.324 Euro
Solicitant:UniversitateaBabeş-BolyaiClujNapoca

Proiecte în implementare
6 proiecte în implementare în valoare totală de 1.690.849 Euro
1.„Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi dezvoltare durabilă pentru SCI Defileul Mureşului Inferior”
Valoare totală: 993.316 lei (235.897 Euro)
Beneficiar: Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad
2.Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi acţiunilor de comunicare pentru Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului
Valoare totală: 312.372 lei (74.183 Euro)
Beneficiar: Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului
3.Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului Inferior
Valoare totală: 1.864.447 lei (442.777 Euro)
Beneficiar: Parcul Natural Lunca Mureşului
4.Elaborarea măsurilor de management şi proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea sitului Natura 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timişană
Valoare totală: 1.787.835 lei (424.583 Euro)
Beneficiar: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara
5.Studiul speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi promovarea SPA Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru
Valoare totală: 1.052.409 lei (249.930 Euro)
Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” Arad
6.Îmbunătăţirea infrastructurii necesare sensibilizării şi conştientizării populaţiei în Parcul Natural Lunca Mureşului
Valoare totală: 1.109.460 lei (263.479 Euro)
Beneficiar: RNP Romsilva – Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşuluiâ
1 euro=4,2108 lei la cursul din data de 31.03.2011

Axa 5. Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

1 proiect în implementare
Valoare totală proiect în implementare: 19.470.384 lei(4.543.953 Euro la cursul din data semnării contractului, 22.12.2010, 1 Euro=4,2849 lei)

Proiect în implementare
1.Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Banat
Valoare totală: 19.470.384 lei
Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Banat

Axa 6. Asistenţa Tehnică
Nu sunt proiecte în Regiunea Vest.
Proiectele sunt derulate la nivel naţional de către Autoritatea de Management

Depozitul de deşeuri nepericuloase de la Ghizela
- (investiţie realizată din fonduri europene nerambursabile prin POS Mediu)

Depozitul de deşeuri nepericuloase de la Ghizela a fost realizat în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Mediu
Valoarea totală a proiectului, cu TVA: 50,479 milioane Euro.
Valoarea totală a proiectului, fără TVA este 40,996 milioane Euro, din care
· Finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 28,209 milioane Euro, reprezentând 80 % din valoarea eligibilă a proiectului
· Finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 6,347 milioane de Euro, reprezentând 18 % din valoarea eligibilă a proiectulu
· Contribuţia financiară de la bugetele locale în valoare de 4,235 milioane Euro, din care cheltuieli eligibile conform POS Mediu 0,705 milioane Euro (reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului) şi cheltuieli eligibile nefinanţate prin POS Mediu în valoare de 3,53 milioane Euro
Obiectivele proiectului vizează:
· Creşterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate la 100 % în zonele urbane şi rurale
· Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate
· Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi refolosite
· Reducerea numărului de depozite de deşeuri neconforme prin închiderea a 6 depozite urbane neconforme
· Îmbunătăţirea standardelor tehnologice de depozitare în conformitate cu cerinţele legale
Durata de realizare a proiectului: 2010 - 2014
Depozitul de la Ghizela reprezintă una dintre investiţiile realizate prin acest proiect.
Depozitul de deşeuri va fi constituit din 5 celule de depozitare care vor fi realizate eşalonat. În cadrul acestui proiect s-a realizat prima celulă, urmând ca celelalte să se execute de către operatorul depozitului
Caracteristicile depozitului:
· Capacitate de depozitare pe o perioadă de 41 ani a deşeurilor menajere din întregul judeţ Timiş
· Suprafaţa totală a depozitului: 351.406 mp
· Suprafaţa primei celule: 70.156 mp
· Capacitatea totală a depozitului: 5.131.300 mc
· Capacitatea primei celule: 623.000 mc
· Durata de viaţă a primei celule: 5 ani
· Durata de viaţă a celorlalte 4 celule: câte 9 ani fiecare
· Durata perioadei de monitorizare post-închidere: minim 30 de ani
Alte investiţii care se vor realiza în cadrul proiectului:
· Staţia de Transfer Timişoara
· Centrul de colectare Jimbolia
· Centrul de colectare Deta
· Centrul de colectare Făget
· Închidere depozit Parţa-Şag
· Închidere depozit Lugoj
· Închidere depozit Buziaş
· Închidere depozit Sânnicolau Mare
· Închidere depozit Jimbolia
· Închidere depozit Făget.